+45 26 84 21 20

    • Dansk
    • English
    • Swedish

Ring  26 84 21 20
Mail  linda@arenaplus.dk

Salg


Vi laver forretninger med dem vi kan lide.


Det er derfor vigtig at få skabt en stemning som er behagelig og tillidsfuld, der danner grundlag for en tryg og kreativ relation i salgsprocessen.

I salget er der flere faktorer der spiller ind, som er med til at påvirke resultatet.

Så tænkt på hvilket indtryk du efterlader, i enhver kontakt!

Identitet
Den rolle som vi påtager os i arbejdet, bevidst eller ubevidst (ordremodtager, sælger, informator, specialist etc.) påvirker salgsresultatet.

Salgs psykologi
Hvordan vi påvirker andre, med vores egen personlighed. Hvordan kan vi sikre, at andre føler sig trygge og trives i vores nærhed.

Teknikken
Salgsteknikken og tanken er den samme, uanset om der tale om en ydelse eller et produkt. Det som oftest varierer er fremgangsmåden. Ved at være bevidst om måden vi agerer på i en aktuel situation, bliver vi automatisk mere trygge i vores salgsrolle.

Vi skal have et dybdegående indblik i kundens behov, for derved at opnå bedre fokus til at præsentere den rigtige løsning til kunden. Ligeledes finde ind til hvordan kunden reagerer i forskellige situationer og hvordan vi let finder ind til kundens behov.

Mersalg er en ekstra service til kunden, som kunden ikke var klar over at de havde behov for.

Ring  26 84 21 20
Mail  linda@arenaplus.dk

Præsentation


Det er ikke hvad du siger som er vigtigt, det er hvad folk husker!


Præsentationsteknik kan åbne for fantastiske muligheder for at blive hørt, og for at aflevere tanker og ideer kort og præcist.

Når du har de rigtige værktøjer, tør du flytte dine grænser yderligere og vil opdage nye sider af dine kompetencer.

Vi øger forventningerne til den personlige ydeevne og fokuserer på præsentationen som en effektiv og unik mulighed for at påvirke dine tilhører.

Vi fokuserer på din bevidsthed om forberedelsesprocessen og hvor meget det kan påvirke resultatet. Din interesse og nysgerrighed øges og dine personlige præstationsevner vil blive markant forbedret.

Vi hjælper dig med at fjerne uroen og usikkerheden. Du vil flytte dine grænser på behagelig måde. Det, der tidligere virkede helt umuligt, vil du opleve som et led i din personlige udvikling.

Vi anvender 80/20 reglen i forberedelsesprocessen, da vi kan vise resultater der bekræfter denne regel.

The training sessions planned and executed by Arenaplus has been refreshingly different to those I’ve taken part in before. Arenaplus manage to discover what is preventing a situation from moving forward and stimulate individuals to not only see the issue but also work out the solution.
The training and guidance has ensured that my presentations now are second to none. I now know how to really capture and engage with my audience. This has made me much more effective in my role and allowed me to confidently present to very large audiences and receive excellent feedback afterwards.

Martin Townsend, Medical Industry

Ring  26 84 21 20
Mail  linda@arenaplus.dk

Konflikt


Konflikt, et møde mellem uoverensstemmelse


Du får et overordnet billede af, hvad en konflikt er, hvad det betyder for dig og hele organisationen. Konflikter påvirker det daglige arbejde og flytter fokus fra mål og visioner.

Hvad afhænger af konflikten, hvilken type konflikt er det, og frem for alt hvordan løser du det? Er konflikten på gruppe- eller individniveau?

Hvad er en konflikt?
Hvad er det, vi frygter?
Hvilke komponerer indgår i en konflikt?
Hvordan undgår vi, at følelserne styrer samtalen?
Hvordan sikrer vi en positiv oplevelse for begge parter?

 

De teknikker vi anvender giver dig en ny vinkel til emnet. Du får et godt teoretisk indblik i forskellige samtaleteknikker. De praktiske øvelser, tager udgangspunkt i dit daglige virke.

Ring  26 84 21 20
Mail  linda@arenaplus.dk

Ledelse


Når du kan lede dig selv, kan du lede andre!


Hvis du forudsige hvordan dine medarbejdere reagerer i en given situation, kan du lettere agere korrekt.

Hvis du tager udgangspunkt i, hvor andre befinder sig, har du gode chancer for at føre dem i den retning, du ønsker.

Mange ledere kan have en tendens til at gå for meget i detaljer og derved ubevidst fjerne sig fra lederrollen.  Dette kan skabe frustrationer og koste organisation mange ressourcer.

Hvordan leder du dig selv?
Hvordan leder du andre?

Din rolle som leder, fordelen ved at uddelegere og derved tilføre medarbejderne ansvarsfølelse, og dermed øge både tillid og selvtillid. Fungerer opfølgningsfasen optimalt, og bliver der givet meningsfuld feedback.
Der er mange forskellige faktorer, der kan være medvirkende til at ”vælte” din dag. Arbejder du struktureret, ud fra en langsigtet plan, eller må du nøjes med at slukke de brande, der opstår i løbet af dagen, ugen, måneden og året?

At være proaktiv og se problemerne, før de opstår, er en leders primære opgave.

Manglende ressourcer!
Tid, der forsvinder i blåt, medarbejdere, der ikke opfylder kravene, sådan er hverdagen.

Forskellige situationer kræver forskellige ledelsesroller.
Forskellige ledelsesroller kræver fleksibilitet.
Fleksibilitet kræver tro på sig selv og deres medarbejdere.

 

Dine omgivelser præger din hverdag, og ved at effektivisere din dag kan du realisere dine mål.

 

 

Ring  26 84 21 20
Mail  linda@arenaplus.dk

Teamudvikling


Vi kan udvikle os selv gennem at forstå andre!


Vi tager dit team med på en inspirerende og motiverende rejse ind i forståelse for, hvorfor vi mennesker reagerer og agerer forskelligt på forskellige indtryk.

Resultatet giver mere glæde, motivation og lyst til at gå den ekstra mil.

Ligheder får os til at forstå, uligheder fascinerer os.
Et godt værktøj til at sammensætte det bedste og mest effektive team.
For at kunne forstå andre og deres behov, skal vi kende til deres værdigrundlag.

Hvad er vigtigt for den enkelte?
Hvordan matcher vores adfærd andres?
Hvordan styrker vi relationen til andre?

Du øger din forståelse og kendskab til dem du taler med og kan derved styrke relationen og samarbejdet.


Det er en fordel at bruge eksterne kræfter når ledere, medarbejdere og teams skal trænes og udvikles. Rollerne ændres og det giver plads til alle i virksomheden kan deltage ligeværdigt i processen. I fokuserer på emnet og overlader pædagogikken til os.

Vi har sammen med vores kunder opnået rigtig gode resultater med denne form for kompetenceudvikling