+45 26 84 21 20

    • Danska
    • Engelska
    • Svenska

Kontakt

+46 705 566614
caj@arenaplus.dk

Vi tror att de anställda är den viktigaste resursen i ett företag/organisation. Om ditt företag investerar i rätt utbildning, kommer det att bli en viktig resurs som ökar i värde.

Feedback från våra kunder visar att vi har förmågan att sätta ihop utbildningar som är specialanpassade till den enskilda medarbetaren.

Kontakta oss och låt oss ha en dialog om hur vi kan sätta ihop ett utvecklingsprogram för dig och dina kollegor/medarbetare/chefer.


 

POSTADRESS:
ArenaPlus AB
Bredmansgatan 4A
752 24 Uppsala

Call to action

Icon

Boka möte

+46 705 566614
caj@arenaplus.dk