+45 26 84 21 20

    • Danska
    • Engelska
    • Svenska

Ring  070 5566614
Mail  caj@arenaplus.dk

Försäljning


Vi gör affärer med dem vi tycker om!


Därför är det viktigt att skapa en god stämning som är behaglig och bygger på ömsesidigt förtroende mellan kund och säljare.

I säljprocessen är det ett otal faktorer som påverkar, så tänk på vem du talar med och vilket intryck du vill efterlämna hos kunden.

IDENTITET
Den roll vi har i arbetet medvetet eller omedvetet (ordermottagare, säljare, informatör, specialist etc) påverkar säljresultatet.

SÄLJPSYKOLOGI
Hur vi påverkar andra med vår egen personlighet. Hur vi kan säkerställa att andra får förtroende för och känner sig trygga i vårt sällskap.

TEKNIKEN
Säljtekniken är ofta densamma vare sig det är tal om en tjänst eller en produkt. Genom att vara medveten om hur du agerar i en aktuell situation blir du automatiskt mer trygg i din säljroll. Har vi en djup inblick i kundens behov kan vi också lättare presentera en attraktiv lösning som gör kunden nöjd. Kan vi tolka kundens olika reaktioner kan vi också lättare hitta en bra helhetslösning.

Mer försäljning och uppförsäljning är en extra service till kunden som bygger på ett behov de kanske inte visste att de hade, innan de blev presenterade för det.

Ring  070 5566614
Mail  caj@arenaplus.dk

Presentation


Tala så folk vill lyssna!


Det är inte vad du säger som är viktigt, det är vad folk kommer ihåg!

Presentationsteknik kan öppna många fantastiska möjligheter för att bli hörd och lämna tankar och idéer på ett kort och precist sätt.

När du har de riktiga verktygen, törs du flytta dina gränser ytterligare, och upptäcker dina nya kompetenser.

Vi ökar förväntningarna och fokuserar på presentationen och möjligheten att påverka dina åhörare.

Focus ligger på din medvetenhet och på förberedelserna och ser hur mycket detta kan påverka resultatet. Genom detta ökar din säkerhet vad gäller presentationer, detta flyttar dina gränser för vad du tror du kan prestera.

 

Vi anvender 80/20 reglen i forberedelsesprocessen, da vi kan vise resultater der bekræfter denne regel.

Tillsammans med dig, tar bort oron och osäkerheten inför presentationen. På ett behagligt sätt kommer du att kunna flytta dina gränser för vad du vågar och inte vågar. Detta är personlig utveckling.

The training sessions planned and executed by Arenaplus has been refreshingly different to those I’ve taken part in before. Arenaplus manage to discover what is preventing a situation from moving forward and stimulate individuals to not only see the issue but also work out the solution.
The training and guidance has ensured that my presentations now are second to none. I now know how to really capture and engage with my audience. This has made me much more effective in my role and allowed me to confidently present to very large audiences and receive excellent feedback afterwards.

Martin Townsend, Medical Industry

Ring  070 5566614
Mail  caj@arenaplus.dk

Konflikt


Konflikt, ett möte mellan de oförenliga.


Du får en övergripande bild av vad en konflikt är också, vad det betyder för dig och hela organisationen. Konflikter påverkar det dagliga arbetet och flyttar fokus från mål och visioner.

Vad beror konflikten på, vilken typ av konflikt är det och framför allt hur löser du den? Är konflikten på grupp eller individnivå?

Genom att använda rätt metod vid rätt tillfälle ökar chanserna för dig att hitta lösningar och på ett nytt sätt se på fenomenet konflikt.

Du får utveckla och öva på flera kommunikationsmetoder  bl.a Transaktionsanalys och frågemetodik.

 

Konflikter leder ofta till ”det svåra samtalet” detta kräver både teknik och en djupare förståelse.

Vad är en konflikt?
Vilka komponenter ingår i en konflikt?
Vad fruktar vi mest?
Hur undviker vi att känslorna tar överhanden?
Hur säkerställer vi en positiv upplevelse för de inblandade?

De tekniker vi använder ger dig nya vinklar på ämnet. Du får en god teoretisk bakgrund i olika tekniker.

coaching and sparring arenaplus

Ring  070 5566614
Mail  caj@arenaplus.dk

Ledarskap


När du kan leda dig själv, kan du också leda andra.


Om du kan förutse hur dina medarbetare kommer att reagera i en given situation, kan du lättare agera korrekt.

Om du dessutom tar utgångspunkt i var andra befinner sig har du stora chanser att föra den i den riktning du önskar.

Många ledare kan ha en tendens till att gå för mycket i detaljer och genom detta omedvetet fjärma sig från ledarrollen. Detta skapar frustration och kostar resurser.

Hur leder du dig själ?
Hur leder du andra?

Fördelen med att fördela ansvaret är att du ger medarbetaren en ansvarskänsla, och genom detta ökar tilliten till dig och även deras eget självförtroende. Hur fungerar uppföljningen och feedback?

Att vara proaktiv och se problemen innan de uppstår är en mycket viktig uppgift som ledare.

För lite tid, medarbetare som inte håller måttet, ja listan kan göras lång.

Olika situationer kräver olika ledarroller.
Olika ledarroller kräver flexibilitet.
Flexibilitet kräver tro på dig själ och dina medarbetare.

Din miljö präglas av din vardag och genom att effektivisera din dag kan du realisera dina mål.

Ring  070 5566614
Mail  caj@arenaplus.dk

Teamutveckling


Vi utvecklas genom att förstå andra.


Vi utvecklas genom att förstå andra.

Vi tar ditt team med på en inspirerande och motiverande resa till förståelsen för varför vi människor reagerar olika på samma intryck. Resultatet ger mer glädje, motivation och lust till att göra det oväntade och det lilla extra.

Likheter får oss att förstå, olikheter får oss att fascineras. Detta är en bra möjlighet att skapa det bästa och mest effektiva teamet.

För att lättare förstå andra och vilka behov de har, är värdegrunden avgörande.

Hur matchar vårt beteende andras?
Vad värdesätter den enskilda personen i teamet?
Hur stärker vi våra relationer?

 

Du ökar din kunskap om vem du kommunicerar med.

 

Det är en fördel att använda externa krafter när ledare, medarbetare och team ska tränas och utvecklas. Rollerna ändras, detta ger i sin tur plats till alla i verksamheten att delta i processen på lika villkor.

Tillsammans med våra kunder har vi uppnått bra resultat genom denna form av kompetensutveckling.